Scriptieprijs

De Vernède Scriptieprijs is vernoemd naar verpleegkundige Catharina Helena Vernède (1875-1957).Zij schreef in 1927 het eerste Nederlandse handboek over de geschiedenis van de verpleging.

De toekenning van de scriptieprijs vindt om de twee jaar plaats en de uitreiking is rond 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale. De geschiedenisprijs bestaat uit een oorkonde en € 1.000,-. De prijsuitreiking heeft voor het eerst plaatsgevonden op 20 mei 2022 in Museum Boerhaave te Leiden. Lees hier het persbericht over de winnende scriptie en lees hier het interview met de winnaar in het vakblad Nursing 6 juni 2022.

De deadline voor het aanleveren van de eerstvolgende keer is 1 januari 2024. 

Uitreiking-prijs

Winnaar Vernède Scriptieprijs 2022

Hoewel de titel het niet doet vermoeden, gaat de masterscriptie van Tim Deboyer “Het einde van de tuberculose? Behandelingen en patiëntenervaringen in het Sanatorium Elisabeth te Sijsele (1945-1986)”precies over datgene waarvoor de Vernède Scriptieprijs bestemd is. De scriptie concentreert zich op het werk, de taken en de verantwoordelijkheden van de verpleegkundige. Hierbij maakt Tim Debroyer mooi gebruik van oral history en koppelt dit fraai aan de resultaten van het archiefonderzoek. Hij benadert het onderwerp vanuit verschillende perspectieven, dat van de patiënt, de medische hoek, de verpleegkunde en andere disciplines. Juist die aanpak vanuit meerdere perspectieven laat zien dat de geschiedenis van de verpleging geen geïsoleerd vakgebied is. Deze scriptie laat voortreffelijk zien hoe groot het aandeel van verpleegkundigen bij de uitschakeling van tuberculose als ziekte is geweest. Hier te lezen de hele scriptie, hier een samenvatting.

Voor wie is de prijs?

De Vernède Scriptieprijs is bedoeld voor de beste afgeronde bachelor- of masterscriptie op het gebied van de geschiedenis van de verpleging of verzorging in Nederland of Vlaanderen. Hierbij moet de geschiedenis van verpleging en/of verzorging het hoofdthema van je scriptie zijn, niet slechts een hoofdstuk in een breder verhaal over bijvoorbeeld een medisch onderwerp.

Vermeld duidelijk je naam, studierichting, begeleider, universiteit en afstudeerdatum van je scriptie. Bij het insturen van je scriptie is een motivatie van de kant van je docent of begeleider een vereiste.

Wanneer en hoe indienen?

Studenten die willen meedingen naar deze prijs, kunnen hun afgeronde scriptie uiterlijk 1 januari 2024 mailen naar info@zustervernede.nl (in Word of als pdf). Zowel bachelor- als masterscripties komen in aanmerking. De scriptie mag niet ouder zijn dan drie jaar, in dit geval dus afgerond in 2021, 2022 of 2023 De scriptie kan slechts één keer worden ingediend.

Samenstelling van de jury

De jury van de Vernède Scriptieprijs is samengesteld uit 5 deskundigen vanuit de historische, de verpleegkundige en de  medische discipline. De scripties worden geanonimiseerd en vervolgens beoordeeld door de juryleden. De jury selecteert de beste scriptie en draagt de winnaar voor aan het bestuur van de Stichting Zuster Vernède.

In 2022 was de samenstelling van de jury als volgt dr. Catharina Bakker, dr. Timo Bolt, dr. Floor Haalboom, prof. dr. Frank Huisman en prof. dr. Marieke Schuurmans. De jury was bij de beoordeling in 2022 unaniem over de voordracht, welke vervolgens is overgenomen door het bestuur.

Initiatiefnemer

De Stichting Zuster Vernède stimuleert activiteiten en projecten op het gebied van de geschiedenis van verpleging of verzorging in Nederland.

’Grote verpleegsters zijn de idealisten van hun tijd’

(C.H. Vernède, 1927)

onderzoek - publicatie - congres - idee - nieuwsbrief_zuster vernede

NIEUWSBRIEF

Wij versturen 4 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over projecten die een subsidie hebben gekregen en over prijswinnaars. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan hier in:

* Vereist veld
© Copyright 2024 - Stichting Zuster Vernède - Beeld: Collectie FNI - Website: JoStudio