Omdat verpleegkundig historisch onderzoek ertoe doet…

Over de Stichting

Historisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de verpleging staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De Stichting Zuster Vernède is in 2008 opgericht om historische projecten met betrekking tot de verpleging financieel mogelijk te maken.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zuster Vernède bestaat uit:

 • Dr. R. (Rob) van der Sande, voorzitter

  Em. Lector Eerstelijnszorg Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • De heer R. (Rob) van Pagée, secretaris/penningmeester
  Directeur Foundation Op Kleine Schaal, founder Eigen Kracht Centrale, Zwolle
 • Prof. dr. M (Manon) S. Parry, lid
  Senior lecturer American Studies and Public History, UVA
  Professor Medical History, VU Amsterdam
 • Drs. N. (Nannie) Wiegman, directeur
  Verpleegkundige (n.p.) en historica
  Oud directeur van het Florence Nightingale Instituut