Projecten

Na een voorzichtige start zijn inmiddels een aantal subsidies toegekend. Hier lees je een samenvatting van de lopende projecten. 

Biografie Frederike Meijboom

In opdracht van de Stichting Zuster Vernède doet verpleegkundige en historicus Nannie Wiegman onderzoek naar Frederike Meijboom. Het eindproduct is een biografie over deze verpleegkundige. Meijboom (1871-1971) is een van de belangrijkste verpleegkundigen die Nederland gekend heeft. Ze heeft bijgedragen aan de modernisering van het ziekenhuis, aan de verbetering van de opleiding van verpleegsters, aan de samenwerking van beroepsorganisaties en aan de promotie van de psychiatrische zorg na WO II. De focus van het onderzoek ligt op de persoon van Meijboom binnen de ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep tussen 1900 en 1970. Meedenken over dit project? Kijk dan hier.

Congres Geschiedenis van Suicïde

Van 19 t/m 21 mei 2022 vindt de conferentie “Geschiedenis en preventie van suïcide in relatie tot het verpleegkundig beroep en verpleegkundigen” plaats. De locatie is Museum Boerhaave te Leiden.

Je kunt vanuit filosofische, sociologische, psychologische, historische, psychiatrische en somatische perspectieven naar suïcide kijken. Tijdens deze conferentie hopen de organisatoren het historisch perspectief met de sociale wetenschappen te verbinden. Verpleegkundigen uit de AGZ en GGZ zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van suïcidale patiënten en hun familie. Op dit congres komen zij in het centrum van de belangstelling te staan.
Contact: Dr. Cecile aan de Stegge cecileaandestegge@gmail.com

Witte Zusters. Verpleegkundige praktijken en reproductieve gezondheid in Oost-Afrika, 1890-heden

Wat was de rol van missieverpleegkundigen in het koloniale en postkoloniale verleden van sub-Sahara Afrika? Hoe ontwikkelden verpleegkundige praktijken zich en welke invloed hadden ze op de gezondheid van moeders en kinderen?

In dit onderzoek wordt getracht deze vragen te beantwoorden aan de hand van een case study naar de Witte Zusters in Oost-Afrika (1890-heden). Het project onderzoekt de veranderende discoursen en praktijken van de missionaire verpleegkunde en de doorwerking daarvan op de ontwikkeling van de verpleegkunde in Nederland en ter plaatse. Onderliggende gender, raciale en culturele spanningen tussen verpleegkundigen en artsen, verpleegkundigen en patiënten en koloniale en inheemse verpleegsters staan centraal. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van archiefmateriaal, brieven, dagboeken, foto’s, missietijdschriften en ‘oral history’.

Daarnaast wordt de relatie tussen verpleegpraktijken en reproductieve gezondheid onderzocht aan de hand van kraamregisters en patiëntregisters uit vier ziekenhuizen in Uganda, Tanzania en Malawi. Het project combineert theoretische perspectieven uit verschillende historische subdisciplines (geschiedenis van de verpleegkunde, medische geschiedenis en historische demografie) en hanteert een innovatieve ‘mixed method’ benadering.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. H. A. J. Bras (www.hildebras.nl) samen met PhD student, Ivana Zecevic. Deze subsidie is bedoeld om in de zomer van 2022 twee weken onderzoek te doen in de archieven van de Witte Zusters in Rome. In het najaar van 2022 staat een onderzoeksreis van twee maanden door Oost-Afrika gepland. Hier zullen interviews met de lokale bevolking in en rond de ziekenhuizen worden afgenomen. Tevens worden patiëntregisters en ander materiaal in de ziekenhuisarchieven verzameld.

Vooronderzoek geschiedenis belangenbehartiging verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland, 1883-heden

Aan Rogier Overman is een subsidie toegekend om een vooronderzoek te doen naar de geschiedenis van de belangenbehartiging van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland in de periode 1883-heden. Het uiteindelijke doel is een boek te schrijven over dit thema. In het vooronderzoek wordt de Nederlandse geschiedenis bekeken in relatie tot de ontwikkeling van de belangenbehartiging op dit gebied in de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië. Daar ontstonden tussen 1896 en 1916 al grote, sterke beroepsverenigingen, terwijl die in Nederland pas in 1996 ontstond. Hoe kwam dat en waarom was de belangenbehartiging in Nederland lange tijd zo versnipperd?

Om dit te kunnen onderzoeken zal eerst dit vooronderzoek worden gedaan om vast te stellen welk bronnenmateriaal (archiefmateriaal, literatuur en eventueel te interviewen personen) er voorhanden is, op basis waarvan specifieke onderzoeksvragen zullen worden geformuleerd en een voorlopige opzet van het beoogde boek zal worden gemaakt. Verder zal een uitgever worden gezocht en een tijds- en kostenbegroting met financierings- en dekkingsplan worden opgesteld. De subsidie betreft tevens het schrijven van een historiografie op basis van de tijdens het vooronderzoek gedane literatuurstudie.

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door Rogier Overman, historicus en auteur die zich onder andere bezighoudt met medische- en familiegeschiedenis. Daarnaast begeleidt hij particulieren met  het schrijven van hun eigen boek. Meer gegevens zijn te vinden op Rogier Overman | LinkedIn.

Ideeënbus

Misschien heb je een geweldig idee en kun jij ons inspireren om het onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging nog beter op de kaart te zetten of misschien mis jij iets fundamenteels op deze website. Misschien breng je ons wel op een briljante gedachte.

Hoe dan ook, we staan open voor suggesties en ideeën. Laat het ons weten en stuur een mailtje naar info@zustervernede.nl

’De geschiedenis sterkt ons geloof in den vooruitgang’

(C.H. Vernède, 1927)

onderzoek - publicatie - congres - idee - nieuwsbrief_zuster vernede

NIEUWSBRIEF

Wij versturen 2 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over projecten die een subsidie hebben gekregen en over prijswinnaars. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan hier in:

© Copyright 2021 - Stichting Zuster Vernède - Beeld: Collectie FNI - Website: JoStudio