Privacybeleid

Stichting Zuster Vernède gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je aan ons doorgeeft. We gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend om de content op onze website beter te laten aansluiten op de interesses van onze bezoekers. We verkopen gegevens niet aan derden. Reacties worden uitsluitend gepubliceerd na jouw toestemming. We doen ons uiterste best om ons aan deze richtlijnen te houden. Mocht je desondanks iets tegenkomen op deze website wat niet aan deze richtlijnen voldoet, laat het ons dan weten via info@zustervernede.nl

Nieuwsbrief

Stichting Zuster Vernède verzamelt de volgende gegevens voor het verzenden van haar nieuwsbrief: naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de nieuwsbrief te verzenden. De bewaartermijn van de gegevens is zo lang als de betrokkene op de verzendlijst staat van Stichting Zuster Vernède. Alle betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die Stichting Zuster Vernède van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.

Deze gegevens zijn alleen in te zien door de functionarissen die deze gegevens nodig hebben. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. De gegevensdragers waarop deze lijsten zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB-stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Disclaimer

Stichting Zuster Vernède is opgericht om het verpleegkundig-historisch onderzoek te ondersteunen, het onderwijs te stimuleren en documentatiemateriaal te ontsluiten. Op www.zustervernede.nl worden delen van dit onderzoek gepubliceerd. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Stichting Zuster Vernède aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. We hebben ons uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meen jij dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt, dan kun je dit onderbouwd aan het Stichting Zuster Vernède laten weten.

Stuur in dat geval een mail met vermelding ‘klacht’ naar info@zustervernede.nl Er zal dan op korte termijn contact met je worden opgenomen. Je kunt een klacht indienen wanneer je rechthebbende bent op een werk dat op de website van Stichting Zuster Vernède wordt getoond. Bij een gegronde klacht zal Stichting Zuster Vernède het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met jou bekijken hoe op een andere manier aan jouw klacht tegemoet kan worden gekomen.